Nazwa pełna

"NEW YORKER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000021206

NIP

7781334299

REGON

631167504

Adres siedziby

Jana Henryka Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

10 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki.

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  10 mln zł

  Liczba udziałów

  5000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,1 mln zł

2020 r.

1,9 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 12076 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000