Nazwa pełna

"KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓŻY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000211835

NIP

7251627208

REGON

471093100

Data rejestracji

1 lipca 2004 r.

Data ostatniej zmiany

27 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Piotrkowska 92, 90-103 Łódź, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność biur podróży

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Hotele I motele z restauracjami

 • Działalność agencji podróży

 • Działalność biur turystycznych

 • Pozostała działalność turystyczna

 • Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami I funduszami emerytalno-rentowymi

 • Badania I analizy techniczne

 • Działalność związana z organizacją targów I wystaw

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 1 lipca 2004 r.

  216 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.600,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 lipca 2004 r.

  218 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.800,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 5413 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004