Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 07.09.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 05.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 15.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 27.02.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 26.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 27.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 21.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 07.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 02.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 29.03.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 27.03.2012

  Rok 2011

 • 29.03.2011

  Rok obrotowy 2010

 • 31.03.2010

  Rok obrotowy 2009

 • 23.03.2009

  Rok obrotowy 2008

 • 28.03.2008

  Rok 2007

 • 02.04.2007

  Rok obrotowy 2006

 • 13.04.2006

  Rok obrotowy 2005

 • 11.03.2005

  Rok obrotowy 2004

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • Rok 2011

 • Rok obrotowy 2010

 • Rok obrotowy 2009

 • Rok obrotowy 2008

 • Rok 2007

 • Rok obrotowy 2006

 • Rok obrotowy 2005

 • Rok obrotowy 2004