Nazwa pełna

"CINTAMANI POLAND MAJEWSCY I KOĆ" SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000211712

NIP

1231025727

REGON

015768896

Adres siedziby

Młynarska 13A / 90, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

8 lipca 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych uprawnieni są dwaj wspólnicy działający łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6,4 tys. zł

2021 r.

44 tys. zł

2020 r.

50,1 tys. zł

2019 r.

136,1 tys. zł

2018 r.

1,3 mln zł

2017 r.

756,9 tys. zł

2015 r.

5,2 tys. zł

2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5,2 tys. zł 756,9 tys. zł 1,3 mln zł 136,1 tys. zł 50,1 tys. zł 44 tys. zł 6,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

2,5 mln zł

1,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004