Nazwa pełna

"CINTAMANI POLAND MAJEWSCY I KOĆ" SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000211712

NIP

1231025727

REGON

015768896

Adres siedziby

Młynarska 13A / 90, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

8 lipca 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych uprawnieni są dwaj wspólnicy działający łącznie

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

136,1 tys. zł

2018 r.

1,3 mln zł

2017 r.

756,9 tys. zł

2015 r.

5,2 tys. zł

2015
2017
2018
2019
5,2 tys. zł 756,9 tys. zł 1,3 mln zł 136,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

2,5 mln zł

1,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004