Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 18.08.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2021

 • 21.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 25.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 27.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 22.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 15.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 01.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 30.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 28.06.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 03.07.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 24.06.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 25.06.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 07.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 09.06.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 29.06.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 05.06.2006

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 23.05.2005

  30. 06. 2004 - 31. 12. 2004

 • 23.05.2005

  01. 01. 2004 - 29. 06. 2004

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2021

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 30. 06. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2004 - 29. 06. 2004

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2021

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 30. 06. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2004 - 29. 06. 2004

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2021

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 30. 06. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2004 - 29. 06. 2004

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 18.08.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2021

 • 21.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 25.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 27.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 22.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 15.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 01.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 30.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 28.06.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 03.07.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 24.06.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 25.06.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 07.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 09.06.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 29.06.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2021

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2021

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2021

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  9750000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  2000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  A1

  Liczba akcji w serii

  6650000

  Uprzywilejowanie

  6.650.000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A1 PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

 • Nazwa serii

  A2

  Liczba akcji w serii

  13600000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  6400000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  768000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA H

  Liczba akcji w serii

  2000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA I

  Liczba akcji w serii

  6850000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA J

  Liczba akcji w serii

  6850000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE