Poprzednio

NG2

Nazwa pełna

CCC SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000211692

NIP

6922200609

REGON

390716905

Adres siedziby

Strefowa 6, 59-101 Polkowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 czerwca 2004 r.

Kapitał zakładowy

6,9 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

6,9 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

541,1 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki na zewnątrz upoważnieni są: 1) prezes zarządu działający łącznie z wiceprezesem zarządu lub prokurentem, 2) dwóch wiceprezesów zarządu działających łącznie, 3) wiceprezes zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

CCC

Liczba wyemitowanych akcji:

68,9 mln

Wartość rynkowa:

3,1 mld zł

Decyzje UOKiK

9 maja 2024 r.

DKK-95/2024

Kontrola koncentracji

14 lutego 2019 r.

DKK-42/2019

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 30 września 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 2 października 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 8 kwietnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA; UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 27 stycznia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

20 mln zł

2021 r.

7,5 mln zł

2020 r.

23,3 mln zł

2019 r.

3,3 mln zł

2018 r.

6,3 mln zł

2017 r.

3 mln zł

2016 r.

3,1 mln zł

2015 r.

3,1 mln zł

2014 r.

1,4 mln zł

2013 r.

7,2 tys. zł

2011 r.

600 zł

2010 r.

129 tys. zł

2009 r.

38,9 mln zł

2008 r.

415,4 tys. zł

2007 r.

403,9 tys. zł

2006 r.

404,7 tys. zł

2005 r.

395,9 tys. zł

2004 r.

383,9 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
383,9 tys. zł 395,9 tys. zł 404,7 tys. zł 403,9 tys. zł 415,4 tys. zł 38,9 mln zł 129 tys. zł 600 zł 7,2 tys. zł 1,4 mln zł 3,1 mln zł 3,1 mln zł 3 mln zł 6,3 mln zł 3,3 mln zł 23,3 mln zł 7,5 mln zł 20 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

21,1 mln zł

3,4 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.CCC.EU

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.01.2021