Otrzymana pomoc publiczna

2007 r.

200 tys. zł

2006 r.

49,1 tys. zł

2005 r.

2 tys. zł

2005
2006
2007
2 tys. zł 49,1 tys. zł 200 tys. zł