Poprzednio

"AGROFIRMA" SPÓŁDZIELCZA WE WRONIAWACH

Nazwa pełna

"AGROFIRMA " SPÓŁDZIELCZA

KRS

0000210560

NIP

9230025416

REGON

000479221

Adres siedziby

Wolsztyńska 5, Wroniawy, 64-200 Wolsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

23 czerwca 2004 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu spółdzielni składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Spółdzielni Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 5 listopada 2018 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

81,5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 545 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003