Nazwa pełna

TRADE & TRAVEL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000209767

NIP

7250033487

REGON

470799890

Data rejestracji

9 czerwca 2004 r.

Data ostatniej zmiany

26 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Piotrkowska 92, 90-103 Łódź, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

60 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność biur podróży

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Hotele I motele z restauracjami

 • Działalność agencji podróży

 • Działalność biur turystycznych

 • Pozostała działalność turystyczna

 • Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami I funduszami emerytalno-rentowymi

 • Badania I analizy techniczne

 • Działalność związana z organizacją targów I wystaw

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie działalności spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 9 czerwca 2004 r.

  52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 czerwca 2004 r.

  59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4713 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004