Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 24 czerwca 2024 r.

Nazwa pełna

POLSKA IZBA GAZU PŁYNNEGO

KRS

0000208795

NIP

6191341180

REGON

250648121

Adres siedziby

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

28 maja 2004 r.

Dyrektor Izby Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja jednoosobowa - reprezentuje izbę w sądzie i poza sądem - może zaciągać zobowiązania majątkowe do wysokości określonej przez walne zgromadzenie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Do zadań izby należy w szczególności: 1. Zapobieganie praktykom monopolistycznym. 2. Reprezentowanie interesów członków izby, przede wszystkim wobec organów państwowych oraz instytucji mających wpływ na infrastrukturę związaną ze stosowaniem gazu płynnego. 3. Organizowanie pomocy członkom izby w rozwiązywaniu ich problemów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych. 4. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i technicznych. 5. Prowadzenie działań na rzecz integracji członków izby. 6. Kształtowani i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej. 7. Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących branży gazu płynnego, jak również wyrażania opinii o projektach przepisów dotyczących branży. 8. Wykonywanie zleconych przez organy państwowe opinii, analiz, opracowań problemowych, sondaży i ekspertyz z zakresu problematyki gazu płynnego. 9. Inspirowanie powoływania specjalistycznych organizacji, stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek działających na rzecz branży. 10. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie ekologicznego i bezpiecznego użytkowania gazu płynnego. 11. Organizowanie szkoleń i doradztwa prawnego oraz ekonomicznego.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Izby Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.PIGP.PL

Adres e-mail

[email protected]

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG - 99 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY