Nazwa pełna

"CARREFOUR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000020710

NIP

9370008168

REGON

070569406

Adres siedziby

Targowa 72, 03-734 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

2 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są prezes i wiceprezesi zarządu, każdy z nich jednoosobowo, pozostali członkowie zarządu łącznie z prezesem lub wiceprezesem zarządu

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • WICEPREZES ZARZĄDU (TJ. OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ZG. Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 UPPPOFT)

  Obywatelstwo

  🇫🇷

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2 mld zł

  Liczba udziałów

  19320775

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

423,7 tys. zł

2020 r.

1 mln zł

2016 r.

199,8 tys. zł

2015 r.

499,3 tys. zł

2013 r.

4,6 tys. zł

2010 r.

4,5 tys. zł

2009 r.

3,1 tys. zł

2008 r.

2,3 mln zł

2007 r.

139,2 tys. zł

2006 r.

277,7 tys. zł

2005 r.

12,5 tys. zł

2004 r.

15,6 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2015
2016
2020
2021
15,6 tys. zł 12,5 tys. zł 277,7 tys. zł 139,2 tys. zł 2,3 mln zł 3,1 tys. zł 4,5 tys. zł 4,6 tys. zł 499,3 tys. zł 199,8 tys. zł 1 mln zł 423,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7460 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1995