Nazwa pełna

"VOSS AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

KRS

0000206826

NIP

8971694239

REGON

932994424

Adres siedziby

101, Nowa Wieś Legnicka, 59-241 Legnickie Pole, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 maja 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - jedyny członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD FUNDACJĄ PRAWA NIEMIECKIEGO (CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI), KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO, KTÓRA POSIADA WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM "VOSS AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.".

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • 109945 udziałów po 50,zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wysokości 5.497.250,zł (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • Od 25 sierpnia 2016 r.

  PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA)

 • Od 25 września 2019 r.

  PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA)

 • Od 25 września 2019 r.

  PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA)

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

8,7 mln zł

2019 r.

9,4 mln zł

2018 r.

3,7 mln zł

2017 r.

5,2 mln zł

2016 r.

8,3 mln zł

2015 r.

6,1 mln zł

2014 r.

5,2 mln zł

2013 r.

3,2 mln zł

2012 r.

4,6 mln zł

2011 r.

1,2 mln zł

2010 r.

5,5 mln zł

2009 r.

4 mln zł

2008 r.

5,6 mln zł

2007 r.

3,2 mln zł

2006 r.

336 tys. zł

2005 r.

91,6 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
91,6 tys. zł 336 tys. zł 3,2 mln zł 5,6 mln zł 4 mln zł 5,5 mln zł 1,2 mln zł 4,6 mln zł 3,2 mln zł 5,2 mln zł 6,1 mln zł 8,3 mln zł 5,2 mln zł 3,7 mln zł 9,4 mln zł 8,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004