Nazwa pełna

"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO - LEK" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000020657

NIP

8951729489

REGON

932249169

Adres siedziby

Żmigrodzka 242E, 51-131 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

329,9 mln zł

Kapitał wpłacony

329,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki i podpisywania dokumentów, uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

14,8 mln zł

2020 r.

475,9 tys. zł

2019 r.

48,1 tys. zł

2017 r.

902,1 tys. zł

2016 r.

38,4 tys. zł

2015 r.

8 tys. zł

2014 r.

234,2 tys. zł

2013 r.

272,6 tys. zł

2012 r.

720,3 tys. zł

2011 r.

221,3 tys. zł

2010 r.

214,9 tys. zł

2009 r.

951,6 zł

2008 r.

40 tys. zł

2007 r.

2,9 mln zł

2006 r.

23,7 tys. zł

2005 r.

50,3 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
50,3 tys. zł 23,7 tys. zł 2,9 mln zł 40 tys. zł 951,6 zł 214,9 tys. zł 221,3 tys. zł 720,3 tys. zł 272,6 tys. zł 234,2 tys. zł 8 tys. zł 38,4 tys. zł 902,1 tys. zł 48,1 tys. zł 475,9 tys. zł 14,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

5,2 mln zł

1,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.HASCO-LEK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9823 SĄD REJONOWY WROCŁAW-FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001