Nazwa pełna

WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000206191

NIP

7781418010

REGON

634584303

Data rejestracji

12 maja 2004 r.

Data ostatniej zmiany

4 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność galerii I salonów wystawienniczych

  • Sprzedaż detaliczna realizowana przez handlowe galerie artystyczne

  • Działalność wydawnicza

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Opieka wychowawcza I społeczna pozostała, bez zakwaterowania

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

  • Artystyczna I literacka działalność twórcza

  • Działalność obiektów kulturalnych

  • Działalność muzeów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Składanie oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań I podpisywanie pism w imieniu towarzystwa wymaga współdziałania dwóch członków zarządu w tym prezesa.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004