Dane aktualne

Nazwa pełna

WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

12 maja 2004 r.

KRS

0000206191

NIP

7781418010

REGON

634584303

Adres siedziby

Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność galerii I salonów wystawienniczych

  • Sprzedaż detaliczna realizowana przez handlowe galerie artystyczne

  • Działalność wydawnicza

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Opieka wychowawcza I społeczna pozostała, bez zakwaterowania

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

  • Artystyczna I literacka działalność twórcza

  • Działalność obiektów kulturalnych

  • Działalność muzeów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Składanie oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań I podpisywanie pism w imieniu towarzystwa wymaga współdziałania dwóch członków zarządu w tym prezesa.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004

Ta organizacja ma jeszcze 5 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »