Nazwa pełna

WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000206191

NIP

7781418010

REGON

634584303

Data rejestracji

12 maja 2004 r.

Adres siedziby

Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Polska

Cel działania

1. Popularyzacja w społeczeństwie dokonań Polskich artystów w dziedzinie kultury i sztuki, 2. Integrowanie działalności artystów i miłośników sztuk plastycznych na rzecz krzewienia sztuk pięknych, 3. Zapewnienie pomocy artystom Polskim w zakresie ochrony ich praw, 4. Zapewnienie pomocy społecznej artystom Polskim.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Składanie oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań i podpisywanie pism w imieniu towarzystwa wymaga współdziałania dwóch członków zarządu w tym prezesa.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004