Nazwa pełna

"AMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000206114

NIP

5140334962

REGON

251631654

Adres siedziby

Stara Droga 1, 63-510 Mikstat, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 maja 2004 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz dokonywania czynności prawnych w jej imieniu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 10 maja 2004 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 maja 2004 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004