Nazwa pełna

KRONOSPAN HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000206028

NIP

8722201077

REGON

691784934

Adres siedziby

Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 maja 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

600,2 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki w przypadku zarządu wieloosobowego przysługuje dwom członkom zarządu łącznie lub jednemu członkowi zarządu łącznie z prokurentem. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  🇱🇮

  Rezydencja

  🇱🇮

Wspólnicy
 • 12.004 udziałów o łącznej warości 600.200,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

395,3 tys. zł

2019 r.

9,9 mln zł

2018 r.

11,6 mln zł

2017 r.

11,8 mln zł

2016 r.

7,4 mln zł

2015 r.

5,8 mln zł

2014 r.

5,6 mln zł

2013 r.

4,8 mln zł

2012 r.

4,7 mln zł

2011 r.

4 mln zł

2010 r.

1,8 mln zł

2009 r.

1,4 mln zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,4 mln zł 1,8 mln zł 4 mln zł 4,7 mln zł 4,8 mln zł 5,6 mln zł 5,8 mln zł 7,4 mln zł 11,8 mln zł 11,6 mln zł 9,9 mln zł 395,3 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,8 mln zł

691,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.09.2006