Poprzednio

"AJG-2" SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

Nazwa pełna

AJG SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000020602

NIP

5541003892

REGON

091118363

Adres siedziby

Łużycka 32, 85-096 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

420 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli ustanowiono tylko jednego członka zarządu, wówczas reprezentuje on spółkę samodzielnie; Jeżeli ustanowiono kilku członków zarządu, wówczas spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu łącznie lub przez jednego członka zarządu wraz z prokurentem. Nie dotyczy to prezesa zarządu oraz wiceprezesa zarządu marcina artura grzyb, którzy reprezentują spółkę jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 19 czerwca 2001 r.

  wspólnik posiada łącznie 255 udziałów o łącznej wartości 127.500 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 czerwca 2001 r.

  wspólnik posiada łącznie 255 udziałów o łącznej wartości 127.500 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 czerwca 2003 r.

  wspólnik posiada łącznie 165 udziałów o łącznej wartości 82.500 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 czerwca 2003 r.

  wspólnik posiada łącznie 165 udziałów o łącznej wartości 82.500 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,1 mln zł

2022 r.

5,4 mln zł

2021 r.

5,6 mln zł

2020 r.

5,7 mln zł

2019 r.

4,9 mln zł

2018 r.

4,2 mln zł

2017 r.

4 mln zł

2016 r.

3,7 mln zł

2015 r.

3,6 mln zł

2014 r.

4,2 mln zł

2013 r.

7,7 mln zł

2012 r.

5,8 mln zł

2011 r.

4,8 mln zł

2010 r.

6,3 mln zł

2009 r.

4,9 mln zł

2008 r.

3,3 mln zł

2007 r.

2,4 mln zł

2006 r.

1,7 mln zł

2005 r.

1,6 mln zł

2004 r.

1,8 mln zł

2003 r.

1,7 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,7 mln zł 1,8 mln zł 1,6 mln zł 1,7 mln zł 2,4 mln zł 3,3 mln zł 4,9 mln zł 6,3 mln zł 4,8 mln zł 5,8 mln zł 7,7 mln zł 4,2 mln zł 3,6 mln zł 3,7 mln zł 4 mln zł 4,2 mln zł 4,9 mln zł 5,7 mln zł 5,6 mln zł 5,4 mln zł 2,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3281 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015