Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 28 czerwca 2012 r.

Nazwa pełna

TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000205865

REGON

831373083

Data rejestracji

19 maja 2004 r.

Adres siedziby

Wyszyńskiego 18 / 42, 39-400 Tarnobrzeg, Polska

Cel działania

Propagowanie fotografii, organizacja konkursów, wystaw, plenerów i innych form udostępniania i uprzystępniania sztuki fotografowania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszelkie pisma i dokumenty stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje przewodniczący względnie zastępca i sekretarz. W sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje dodatkowo skarbnik.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY