Nazwa pełna

TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000205865

REGON

831373083

Data rejestracji

19 maja 2004 r.

Data ostatniej zmiany

28 czerwca 2012 r.

Adres siedziby

Wyszyńskiego 18 / 42, 39-400 Tarnobrzeg, Polska

Cel działania

Propagowanie fotografii, organizacja konkursów, wystaw, plenerów I innych form udostępniania I uprzystępniania sztuki fotografowania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszelkie pisma I dokumenty stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje przewodniczący względnie zastępca I sekretarz. W sprawach finansowych pisma I dokumenty podpisuje dodatkowo skarbnik.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY