Nazwa pełna

TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000205865

REGON

831373083

Adres siedziby

Wyszyńskiego 18 / 42, 39-400 Tarnobrzeg, Polska

Cel działania

Propagowanie fotografii, organizacja konkursów, wystaw, plenerów I innych form udostępniania I uprzystępniania sztuki fotografowania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszelkie pisma I dokumenty stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje przewodniczący względnie zastępca I sekretarz. W sprawach finansowych pisma I dokumenty podpisuje dodatkowo skarbnik.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 24. 10. 2003r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}