Dane aktualne

Nazwa pełna

TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

19 maja 2004 r.

KRS

0000205865

REGON

831373083

Adres siedziby

Wyszyńskiego 18 / 42, 39-400 Tarnobrzeg, Polska

Cel działania

Propagowanie fotografii, organizacja konkursów, wystaw, plenerów I innych form udostępniania I uprzystępniania sztuki fotografowania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszelkie pisma I dokumenty stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje przewodniczący względnie zastępca I sekretarz. W sprawach finansowych pisma I dokumenty podpisuje dodatkowo skarbnik.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »