Nazwa pełna

MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000205774

NIP

6842363982

REGON

371175031

Adres siedziby

Fredry 1 A, 38-400 Krosno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 kwietnia 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest: - gdy zarząd jest jednoosobowy - prezes zarządu samodzielnie - gdy zarząd jest wieloosobowy - dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki do kwoty 12. 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie niezależnie od składu zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

68,2 tys. zł

2013 r.

12,9 tys. zł

2012 r.

33 tys. zł

2011 r.

35,2 tys. zł

2010 r.

53,2 tys. zł

2009 r.

55,4 tys. zł

2008 r.

46,9 tys. zł

2007 r.

24,7 tys. zł

2006 r.

14 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2020
14 tys. zł 24,7 tys. zł 46,9 tys. zł 55,4 tys. zł 53,2 tys. zł 35,2 tys. zł 33 tys. zł 12,9 tys. zł 68,2 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004