Nazwa pełna

POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W PRZEWORSKU

Forma prawna

ZWIĄZEK SPORTOWY

KRS

0000020544

REGON

650965079

Data rejestracji

18 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie kultury zdrowotnej i higienicznego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 2. Inspirowanie różnych środowisk w państwie do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej. 3. Rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych związku upoważnieni są: przewodniczący, wiceprzewodniczący, kierownik biura.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 158 SĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLU WYDZIAŁ I CYWILNY