Nazwa pełna

"UKRAIŃSKIE BRACTWO CHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIĘTEGO WŁODZIMIERZA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000204881

Data rejestracji

20 maja 2004 r.

Data ostatniej zmiany

20 maja 2004 r.

Adres siedziby

Kościeliska 7 A, 03-614 Warszawa, Polska

Cel działania

Integracja społeczności ukraińskiej w polsce na gruncie tradycji religijnych - nawiązywanie I utrzymywanie kontaktów z ukraińskimi wspólnotami religijnymi w kraju I za granicą - krzewienie zasad tolerancji religijnej I ekumenizmu - działanie na rzecz zbliżenia polsko-ukraińskiego - prowadzenie działalności charytatywnej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia I uchwały w imieniu stowarzyszenia składa I podpisuje przewodniczący zarządu oraz sekretarz lub inny członek zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 581 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY