SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000204310

Numer NIP

8762247594

Numer REGON

871703170

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z § 20 UMOWY SPÓŁKI ZARZĄD SPÓŁKI SKAŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA POWOŁYWANEGO PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)

Kapitał zakładowy

1.2 mln

ul. Rapackiego 33

86-300 Grudziądz

Polska

Działalność według PKD
  • 49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
  • 49, 31, Z, TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
  • 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
  • 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
  • 45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
  • 47, 30, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
  • 52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
  • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  • 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
  • 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Wspólnicy