Poprzednio

MIĘDZYWOJEWÓDZKA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W OLSZTYNIE

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA WULKAN W OLSZTYNIE

KRS

0000020416

NIP

7390200169

REGON

000454451

Adres siedziby

Poprzeczna 11, 10-282 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

21 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,1 mln zł

2021 r.

6,1 mln zł

2020 r.

7 mln zł

2019 r.

7,6 mln zł

2018 r.

8,1 mln zł

2017 r.

8,3 mln zł

2016 r.

7,6 mln zł

2015 r.

8,3 mln zł

2014 r.

6,8 mln zł

2013 r.

6,7 mln zł

2012 r.

5,1 mln zł

2011 r.

5 mln zł

2010 r.

5,7 mln zł

2009 r.

7,3 mln zł

2008 r.

5 mln zł

2007 r.

3,6 mln zł

2006 r.

3,6 mln zł

2005 r.

3,4 mln zł

2004 r.

3,3 mln zł

2003 r.

2,3 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,3 mln zł 3,3 mln zł 3,4 mln zł 3,6 mln zł 3,6 mln zł 5 mln zł 7,3 mln zł 5,7 mln zł 5 mln zł 5,1 mln zł 6,7 mln zł 6,8 mln zł 8,3 mln zł 7,6 mln zł 8,3 mln zł 8,1 mln zł 7,6 mln zł 7 mln zł 6,1 mln zł 2,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 835 SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000