Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 20, obowiązujące od 16 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO EKONOMISTÓW POLSKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000203796

NIP

5252133281

REGON

011197735

Data rejestracji

6 maja 2004 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 61 / 212, 01-031 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Badanie rynku i opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rada Towarzystwa Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Rada reprezentuje towarzystwo na zewnątrz. Do podejmowania przez radę czynności prawnych wymagane jest działanie dwóch członków rady łącznie, w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.

Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2422 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014