Nazwa pełna

TOWARZYSTWO EKONOMISTÓW POLSKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000203796

NIP

5252133281

REGON

011197735

Data rejestracji

6 maja 2004 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 61 / 212, 01-031 Warszawa, Polska

Cel działania

Towarzystwo ma na celu rozwój nauk ekonomicznych, krzewienie wiedzy ekonomicznej i wyjaśnianie zjawisk gospodarczo-społecznych współczesnego świata, zarówno wśród swoich członków jak i w społeczeństwie.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

8,5 tys. zł

Rada Towarzystwa Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Rada reprezentuje towarzystwo na zewnątrz. Do podejmowania przez radę czynności prawnych wymagane jest działanie dwóch członków rady łącznie, w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.

Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2422 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014