Nazwa pełna

TOWARZYSTWO EKONOMISTÓW POLSKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000203796

NIP

5252133281

REGON

011197735

Data rejestracji

6 maja 2004 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 61 / 212, 01-031 Warszawa, Polska

Cel działania

Towarzystwo ma na celu rozwój nauk ekonomicznych, krzewienie wiedzy ekonomicznej i wyjaśnianie zjawisk gospodarczo-społecznych współczesnego świata, zarówno wśród swoich członków jak i w społeczeństwie.

Rada Towarzystwa Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Rada reprezentuje towarzystwo na zewnątrz. Do podejmowania przez radę czynności prawnych wymagane jest działanie dwóch członków rady łącznie, w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.

Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2422 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014