Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 11 lipca 2022 r.

Nazwa pełna

KLUB SPORTOWY "POMORZANIN"

KRS

0000203693

NIP

9561318388

REGON

001069459

Adres siedziby

Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

15 kwietnia 2004 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa klubu. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd.

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Cel działania

Tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania sportu masowego i wypoczynkowego przez członków klubu oraz podnoszenie ich poziomu sportowego. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnień.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 24 SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU I WYDZIAŁ CYWILNY