Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 19 września 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KLUB LANCKOROŃSKI

KRS

0000202866

NIP

5512371469

REGON

356835482

Adres siedziby

Świętokrzyska 13, 34-143 Lanckorona, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

12 maja 2004 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez prezesa lub uprawnionego przez niego członka zarządu

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

A) promocja lanckorony, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności oraz środowisk kulturotwórczych, akademickich, biznesowych i samorządowych. B) wspieranie odbudowy i ochrony tkanki dziedzictwa kulturowego i naturalnego. C) wspieranie rozwoju zrównoważonego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

PIASTOWSKIP@GMAIL.COM