Nazwa pełna

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000202703

NIP

7770000488

REGON

004870933

Adres siedziby

Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 kwietnia 2004 r.

Kapitał zakładowy

419,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANU WYKONAWCZEGO (PREZYDENT MIASTA) W GMINIE BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  406,1 mln zł

  Liczba udziałów

  203032

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

13 mln zł

2021 r.

24,5 mln zł

2020 r.

7,4 mln zł

2018 r.

1,5 mln zł

2015 r.

7,1 tys. zł

2014 r.

315,4 tys. zł

2012 r.

2,4 tys. zł

2011 r.

11,3 tys. zł

2009 r.

4,8 tys. zł

2008 r.

73,7 tys. zł

2007 r.

72,3 tys. zł

2006 r.

526,2 tys. zł

2005 r.

334,1 tys. zł

2004 r.

25,9 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2014
2015
2018
2020
2021
2022
25,9 tys. zł 334,1 tys. zł 526,2 tys. zł 72,3 tys. zł 73,7 tys. zł 4,8 tys. zł 11,3 tys. zł 2,4 tys. zł 315,4 tys. zł 7,1 tys. zł 1,5 mln zł 7,4 mln zł 24,5 mln zł 13 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 5449 SĄD REJONOWY W POZNANIU SEKCJA SPRAW REJESTROWYCH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003