Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 20 października 2011 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE "WORSTEN"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000020269

REGON

930342686

Data rejestracji

20 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Ulanowskiego 24A, 53-144 Wrocław, Polska

Rozwiązanie

10. 04. 2011 r. , uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków

Cel działania

1. Popularyzacja wiedzy genealogicznej wśród członków rodu worsten, 2. Inicjowanie i koordynowanie badań genealogicznych nad historią rodu worsten.

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Genealogicznego "worsten" Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ. A ST. 30/94 SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU, SEKCJA REJESTROWA