Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO SYMULACJI KOMPUTEROWEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000201270

REGON

010417169

Data rejestracji

25 marca 2004 r.

Adres siedziby

Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 / 222, 00-908 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami towarzystwa są: a. Integracja środowiska zajmującego się symulacją komputerową i technikami komputerowymi z nią związanymi we wszystkich dziedzinach nauki i technologii; B. Promowanie doskonałości w nauce i technologii poprzez krzewienie zastosowań symulacji, optymalizacji, sztucznej inteligencji, modelowania, systemów ekspertowych, sieci neuronalnych, inżynierii współbieżnej, elastycznych systemów produkcyjnych i sieci petriego, we wszystkich dziedzinach nauki i technologii; C. Wspieranie badań w dziedzinie zastosowań symulacji i technik komputerowych z nią związanych; D. Promowanie komercjalizacji oprogramowania specjalistycznego w dziedzinie zastosowań symulacji i technik komputerowych z nią związanych.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych towarzystwa wymagane są trzy podpisy: prezesa bądź wiceprezesa ptsk, skarbnika i jednego z członków zarządu głównego.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.PTSK.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2135 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY