Nazwa pełna

INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000201200

NIP

7711008896

REGON

590357423

Adres siedziby

Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 kwietnia 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

6,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do skałdania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu oraz prokurent samodzielnie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

6,1 mln zł

2020 r.

25,2 mln zł

2019 r.

26,9 mln zł

2018 r.

27,4 mln zł

2017 r.

26,1 mln zł

2016 r.

23 mln zł

2015 r.

22,6 mln zł

2014 r.

22,6 mln zł

2013 r.

25,1 mln zł

2012 r.

26,2 mln zł

2011 r.

27,5 mln zł

2010 r.

35,6 mln zł

2009 r.

31,7 mln zł

2008 r.

20,1 mln zł

2007 r.

16,3 mln zł

2006 r.

10,1 mln zł

2005 r.

7,3 mln zł

2004 r.

4 mln zł

2003 r.

4,5 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4,5 mln zł 4 mln zł 7,3 mln zł 10,1 mln zł 16,3 mln zł 20,1 mln zł 31,7 mln zł 35,6 mln zł 27,5 mln zł 26,2 mln zł 25,1 mln zł 22,6 mln zł 22,6 mln zł 23 mln zł 26,1 mln zł 27,4 mln zł 26,9 mln zł 25,2 mln zł 6,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004