Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000200335

NIP

7191468550

REGON

451196287

Adres siedziby

Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 marca 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie, albo też przez jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu jednoosobowo

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

186,8 tys. zł

2016 r.

3,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017