Poprzednio

MM PACKAGING POLSKA

Nazwa pełna

MMP NEUPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000200265

NIP

5321857333

REGON

015688602

Adres siedziby

Równa 2, 85-846 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 marca 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

28,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W sytuacji, gdy zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu działający samodzielnie; W sytuacji, gdy zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu działający samodzielnie lub też każdy z pozostałych członków zarządu działający łącznie z drugim członkiem zarządu lub z prokurentem, lub też dwóch prokurentów działających łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • 57.400 (pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości 28.700.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset tysięcy)złotych

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,2 mln zł

2020 r.

11 mln zł

2019 r.

7,9 mln zł

2018 r.

7,4 mln zł

2017 r.

7,8 mln zł

2016 r.

6,1 mln zł

2015 r.

5,5 mln zł

2014 r.

1,9 mln zł

2011 r.

10 tys. zł

2010 r.

85,4 tys. zł

2009 r.

126,4 tys. zł

2008 r.

49,4 tys. zł

2007 r.

11,4 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
11,4 tys. zł 49,4 tys. zł 126,4 tys. zł 85,4 tys. zł 10 tys. zł 1,9 mln zł 5,5 mln zł 6,1 mln zł 7,8 mln zł 7,4 mln zł 7,9 mln zł 11 mln zł 12,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015