Nazwa pełna

FUNDACJA GALICIA JEWISH HERITAGE INSTITUTE

KRS

0000199737

NIP

6762259768

REGON

356813397

Adres siedziby

Dajwór 18, 31-052 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

17 marca 2004 r.

Wielkość organizacji

NGO

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu, działający łącznie; Jednakże w sprawach zwykłego zarządu fundację może reprezentować prezes, działający jednoosobowo.

  • Od 4 lutego 2008 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU

  • Od 4 lutego 2008 r.

    PREZES ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

Cel działania

1. Upowszechnianie wiedzy o historii narodu żydowskiego w Polsce. 2. Prezentacja i popularyzowanie wiedzy o zabytkach kulturze i sztuce żydowskiej na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem galicji, 3. Działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, 4. Ochrona kultury i historii żydowskiej w Polsce.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

318,5 tys. zł

2020 r.

161,1 tys. zł

2019 r.

20,9 tys. zł

2018 r.

16,1 tys. zł

2017 r.

20,6 tys. zł

2016 r.

13,9 tys. zł

2015 r.

14,4 tys. zł

2014 r.

15,8 tys. zł

2013 r.

16,8 tys. zł

2012 r.

17 tys. zł

2011 r.

22 tys. zł

2010 r.

8,5 tys. zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8,5 tys. zł 22 tys. zł 17 tys. zł 16,8 tys. zł 15,8 tys. zł 14,4 tys. zł 13,9 tys. zł 20,6 tys. zł 16,1 tys. zł 20,9 tys. zł 161,1 tys. zł 318,5 tys. zł
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004