Nazwa pełna

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH

KRS

0000199220

NIP

5381750596

REGON

030942061

Adres siedziby

Rynek 9, 21-300 Radzyń Podlaski, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 marca 2004 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań na rzecz stowarzyszenia jest uprawniony prezes zarządu lub wiceprezes i skarbnik bądź inny uprawniony członek zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest rozwój wśród społeczeństwa życia kulturalnego, gospodarczego, prowadzenie działalności wydawniczej oraz wspieranie inicjatyw lokalnych.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2015 r.

6,9 tys. zł

2014 r.

15,7 tys. zł

2014
2015
2020
15,7 tys. zł 6,9 tys. zł 5 tys. zł