Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 28.04.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 27.05.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 14.05.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 10.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 31.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 20.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 28.04.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 16.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 30.04.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 09.05.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 19.05.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 04.05.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 06.05.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 11.04.2008

  1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2007 roku

 • 24.05.2007

  1 stycznia 2006 roku - 31 grudnia 2006 roku

 • 13.04.2006

  1 stycznia 2005 roku- 31 grudnia 2005

 • 21.03.2005

  1 stycznia 2004 roku - 31 grudnia 2004

 • 02.07.2004

  1 stycznia 2003 roku - 31 grudnia 2003 roku

 • 16.02.2004

  01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 15.04.2003

  01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2007 roku

 • 1 stycznia 2006 roku - 31 grudnia 2006 roku

 • 1 stycznia 2005 roku- 31 grudnia 2005

 • 1 stycznia 2004 - 31 grudnia 2004

 • 1 stycznia 2003 roku - 31 grudnia 2003 roku

 • 01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2007 roku

 • 1 stycznia 2006 roku - 31 grudnia 2006 roku

 • 1 stycznia 2005 roku- 31 grudnia 2005

 • 1 stycznia 2004 - 31 grudnia 2004

 • 1 stycznia 2003 roku - 31 grudnia 2003 roku

 • 01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2007 roku

 • 1 stycznia 2006 roku - 31 grudnia 2006 roku

 • 1 stycznia 2005 roku- 31 grudnia 2005

 • 1 stycznia 2004 - 31 grudnia 2004

 • 1 stycznia 2003 roku - 31 grudnia 2003 roku

 • 01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  25000

  Uprzywilejowanie

  25 000 AKCJI JEST UPRZYWILEJOWANA CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI ORAZ DAJĄ NA WALNYM ZGROMADZENIU PRAWO PIĘCIU GŁOSÓW

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  19900

  Uprzywilejowanie

  19 900 UPRZYWILEJOWANIE CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU ORAZ PRAWO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Wartość udziałów objętych za aport
 • 398 000,00 ZŁ