Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SED-HUT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000199150

NIP

6782614008

REGON

351429040

Adres siedziby

Tadeusza Sendzimira 5, 31-752 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 marca 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

898 tys. zł

Kapitał wpłacony

500 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu spółki upoważnieni są członkowie zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU PODMIOTU BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI KLIENTA

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,2 mln zł

2020 r.

16,7 mln zł

2019 r.

15,6 mln zł

2018 r.

15 mln zł

2017 r.

11,4 mln zł

2016 r.

11,2 mln zł

2015 r.

9 mln zł

2014 r.

8,5 mln zł

2013 r.

7,6 mln zł

2012 r.

3,1 mln zł

2011 r.

1,5 mln zł

2010 r.

1,3 mln zł

2009 r.

628 tys. zł

2008 r.

225 tys. zł

2007 r.

116,2 tys. zł

2006 r.

85 tys. zł

2005 r.

4,7 tys. zł

2004 r.

268,5 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
268,5 tys. zł 4,7 tys. zł 85 tys. zł 116,2 tys. zł 225 tys. zł 628 tys. zł 1,3 mln zł 1,5 mln zł 3,1 mln zł 7,6 mln zł 8,5 mln zł 9 mln zł 11,2 mln zł 11,4 mln zł 15 mln zł 15,6 mln zł 16,7 mln zł 5,2 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@SED-HUT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7847 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001