Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 8 października 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE FILISTRÓW POLSKICH KORPORACJI AKADEMICKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000199139

NIP

5272447982

REGON

010316729

Data rejestracji

9 marca 2004 r.

Adres siedziby

Lipkowska 40, 04-801 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest utrwalanie w pamięci społeczeństwa ideowo- wychowawczego dorobku Polskich korporacji akademickich i odbudowa ruchu korporacyjnego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika zarządu lub innych osób upoważnionych przez zarząd.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ DZIAŁ "A" RST 2038 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE, VIII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY