Poprzednio

MG-KOMPUTER

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

21,5 mln zł

6,3 mln zł