Nazwa pełna

C.M.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000197403

NIP

9451559352

REGON

351097803

Adres siedziby

Przemysłowa 54, 34-120 Andrychów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 marca 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

240 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie. 2) w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: a) dwaj członkowie zarządu spółki działający łącznie lub b) jeden członek zarządu spółki działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 9 marca 2004 r.

  71 (siedemdziesiąt jeden) udziałów po 1000,00 zł (tysiąc złotych) każdy, łącznie na kwotę 71.000,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 marca 2004 r.

  71 (siedemdziesiąt jeden) udziałów po 1000,00 zł (tysiąc złotych) każdy, łącznie na kwotę 71.000,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 marca 2004 r.

  71 (siedemdziesiąt jeden) udziałów po 1000,00 zł (tysiąc złotych) każdy, łącznie na kwotę 71.000,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

136,4 tys. zł

2021 r.

18 mln zł

2020 r.

282,4 tys. zł

2019 r.

211,5 tys. zł

2018 r.

185,3 tys. zł

2017 r.

376 tys. zł

2016 r.

649,8 tys. zł

2015 r.

694,2 tys. zł

2014 r.

597,9 tys. zł

2013 r.

363,3 tys. zł

2012 r.

510,6 tys. zł

2011 r.

629,4 tys. zł

2010 r.

755,4 tys. zł

2009 r.

616,6 tys. zł

2008 r.

12,9 mln zł

2007 r.

401,5 tys. zł

2006 r.

289,1 tys. zł

2005 r.

2,8 mln zł

2004 r.

661,3 tys. zł

2003 r.

909,2 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
909,2 tys. zł 661,3 tys. zł 2,8 mln zł 289,1 tys. zł 401,5 tys. zł 12,9 mln zł 616,6 tys. zł 755,4 tys. zł 629,4 tys. zł 510,6 tys. zł 363,3 tys. zł 597,9 tys. zł 694,2 tys. zł 649,8 tys. zł 376 tys. zł 185,3 tys. zł 211,5 tys. zł 282,4 tys. zł 18 mln zł 136,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3290 SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004