Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 16 kwietnia 2009 r.

Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE BADAŃ FUNKCJONALNYCH NARZĄDU RUCHU I ROZWOJU CZŁOWIEKA - PRO MOTIO"

KRS

0000196750

REGON

634581836

Adres siedziby

28 Czerwca 1956 R. 135/147, 61-545 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 marca 2004 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie przynajmniej dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

1. Wspieranie rozwoju badań funkcjonalnych w diagnostyce ortopedycznej, rehabilitacyjnej i neurologicznej 2. Wypracowanie programu postępowania klinicznego w przypadkach zaburzeń funkcji i rozwoju funkcjonalnego 3. Integracja środowiska medycznego w aspekcie wielospecjalistycznego leczenia funkcjonalnego 4. Wprowadzanie i upowszechnianie metod oceny funkcjonalnej chorych 5. Wprowadzanie i upowszechnianie oceny funkcjonalnej chodu w diagnostyce osób z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem rozwoju funkcjonalnego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór