Poprzednio

FIAT AUTO POLAND

Nazwa pełna

FCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000019628

NIP

5470048627

REGON

070037916

Data rejestracji

13 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

660,3 mln zł

Kapitał wpłacony

660,3 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

400,5 tys. zł

2019 r.

313,7 tys. zł

2018 r.

27,5 tys. zł

2016 r.

18,5 mln zł

2014 r.

31,7 mln zł

2013 r.

35,5 mln zł

2012 r.

25,3 mln zł

2011 r.

31,2 mln zł

2010 r.

119,7 mln zł

2009 r.

64 mln zł

2008 r.

78,1 mln zł

2007 r.

101,2 mln zł

2006 r.

90,2 mln zł

2005 r.

17,2 mln zł

2004 r.

214,3 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2018
2019
2020
214,3 tys. zł 17,2 mln zł 90,2 mln zł 101,2 mln zł 78,1 mln zł 64 mln zł 119,7 mln zł 31,2 mln zł 25,3 mln zł 35,5 mln zł 31,7 mln zł 18,5 mln zł 27,5 tys. zł 313,7 tys. zł 400,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

461,3 tys. zł

392,1 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1.A) TIRET 5 UPPPOFT

    Obywatelstwo

    🇫🇷

    Rezydencja

    🇫🇷

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający jednoosobowo

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

WWW.FCAGROUP.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1939 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000