SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000019628

Numer NIP

5470048627

Numer REGON

70037916

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO

Kapitał zakładowy

660.3 mln

ul. Grażyńskiego 141

43-300 Bielsko-biała

Polska

ZARZĄD
Organ nadzoru
Działalność według PKD
 • 29, 10, B, PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
 • 45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
 • 45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
 • 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Ten podmiot jest wspólnikiem w:
 • 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH
 • 2.700 UDZIAŁÓW; 1.350.000,00 ZŁ (JEDEN MILION TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)