Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 28 marca 2018 r.

Nazwa pełna

"MORE ENTERTAINMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000196192

REGON

015676148

Data rejestracji

20 lutego 2004 r.

Adres siedziby

Włodarzewska 59 F / 51 U, 02-384 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

150 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z filmem i przemysłem wideo

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Inna działalność artystyczna i rozrywkowa

 • Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach

 • Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach

 • Produkcja odzieży skórzanej

 • Produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej

 • Pozostała działalność komercyjna

 • Reklama

 • Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia

 • Działalność wydawnicza

 • Pośrednictwo pieniężne

 • Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych.

 • Pozostała sprzedaż hurtowa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu bądź członka zarządu i prokurenta.

 • WICE PREZES

 • Od 8 czerwca 2005 r.

  PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 10 września 2004 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  75 tys. zł

  Liczba udziałów

  1500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 czerwca 2005 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW