Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

35,4 mln zł

2019 r.

80,9 mln zł

2015 r.

10 mln zł

2013 r.

13,9 mln zł

2013
2015
2019
2020
13,9 mln zł 10 mln zł 80,9 mln zł 35,4 mln zł