Nazwa pełna

CENTRUM LOGISTYCZNO INWESTYCYJNE POZNAŃ II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000196152

NIP

7772830633

REGON

634562595

Adres siedziby

Rabowicka 65, Jasin, 62-020 Swarzędz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 lutego 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

13,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie, albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

0 zł

2019 r.

80,9 mln zł

2015 r.

10 mln zł

2013 r.

13,9 mln zł

2013
2015
2019
2020
13,9 mln zł 10 mln zł 80,9 mln zł 0 zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

202,3 mln zł

80,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004