Nazwa pełna

POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W GDAŃSKU "RADIO GDAŃSK" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000195933

NIP

5840956045

REGON

190310807

Adres siedziby

Aleja Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

9 marca 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,2 mln zł

Kapitał wpłacony

1,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

9,1 mln zł

2022 r.

14,5 mln zł

2021 r.

17,8 mln zł

2020 r.

18 mln zł

2019 r.

13,2 mln zł

2018 r.

10,1 mln zł

2017 r.

13,9 mln zł

2016 r.

10,4 mln zł

2015 r.

10,2 mln zł

2014 r.

8,6 mln zł

2013 r.

9,6 mln zł

2012 r.

9 mln zł

2011 r.

7,8 mln zł

2010 r.

9,4 mln zł

2009 r.

9,1 mln zł

2008 r.

9 mln zł

2007 r.

11,1 mln zł

2006 r.

10,1 mln zł

2005 r.

9,9 mln zł

2004 r.

4,6 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4,6 mln zł 9,9 mln zł 10,1 mln zł 11,1 mln zł 9 mln zł 9,1 mln zł 9,4 mln zł 7,8 mln zł 9 mln zł 9,6 mln zł 8,6 mln zł 10,2 mln zł 10,4 mln zł 13,9 mln zł 10,1 mln zł 13,2 mln zł 18 mln zł 17,8 mln zł 14,5 mln zł 9,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9243 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003