Nazwa pełna

TAURON EKOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000195546

NIP

6112502075

REGON

231194695

Adres siedziby

Obrońców Pokoju 2 B, 58-500 Jelenia Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 lutego 2004 r.

Kapitał zakładowy

583,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

9,1 mln zł

2021 r.

12,9 mln zł

2020 r.

6,4 mln zł

2019 r.

5,2 mln zł

2018 r.

1,4 mln zł

2017 r.

7,2 mln zł

2014 r.

645 tys. zł

2013 r.

1,7 mln zł

2006 r.

369,5 zł

2005 r.

1,5 tys. zł

2004 r.

360,7 tys. zł

2004
2005
2006
2013
2014
2017
2018
2019
2020
2021
2022
360,7 tys. zł 1,5 tys. zł 369,5 zł 1,7 mln zł 645 tys. zł 7,2 mln zł 1,4 mln zł 5,2 mln zł 6,4 mln zł 12,9 mln zł 9,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

10,3 mln zł

6,1 mln zł

2007 - 2013

2

10,9 mln zł

2,4 mln zł

Łącznie

3

21,2 mln zł

8,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004