Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 25 marca 2020 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

25 marca 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »