Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

14,3 mln zł

8,1 mln zł

2007 - 2013

4

3,7 mln zł

1,1 mln zł

Łącznie

8

17,9 mln zł

9,2 mln zł