Poprzednio

ZAKŁAD INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY "HOLDUCT-ZH"

Nazwa pełna

HOLDUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000193617

NIP

6381036729

REGON

272946500

Adres siedziby

Serdeczna 15, 43-109 Tychy, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 lutego 2004 r.

Kapitał zakładowy

8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

444,1 zł

2019 r.

12 tys. zł

2018 r.

120,4 tys. zł

2017 r.

7,2 mln zł

2016 r.

8 tys. zł

2015 r.

10 tys. zł

2014 r.

350,3 tys. zł

2013 r.

753,2 tys. zł

2012 r.

1,8 mln zł

2011 r.

186,8 tys. zł

2010 r.

3,5 tys. zł

2009 r.

160,7 tys. zł

2007 r.

4,8 tys. zł

2004 r.

16,3 tys. zł

2004
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
16,3 tys. zł 4,8 tys. zł 160,7 tys. zł 3,5 tys. zł 186,8 tys. zł 1,8 mln zł 753,2 tys. zł 350,3 tys. zł 10 tys. zł 8 tys. zł 7,2 mln zł 120,4 tys. zł 12 tys. zł 444,1 zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

9,9 mln zł

7,2 mln zł

2007 - 2013

3

5,7 mln zł

2,5 mln zł

Łącznie

4

15,7 mln zł

9,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6073 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004