Nazwa pełna

"SIME POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000193491

NIP

5262499440

REGON

016439396

Adres siedziby

1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 lutego 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

23 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i do podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu działający samodzielnie lub prokurent działający samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie lub prokurent działający samodzielnie.

 • CZŁONEEK ZARZĄDU

 • PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  7,7 mln zł

  Liczba udziałów

  154560

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  15,3 mln zł

  Liczba udziałów

  305440

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

2,3 mln zł

2017 r.

6,8 mln zł

2016 r.

6,2 mln zł

2014 r.

26,6 tys. zł

2012 r.

3,4 mln zł

2011 r.

111,9 tys. zł

2010 r.

180,8 tys. zł

2009 r.

18,4 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2014
2016
2017
2019
18,4 tys. zł 180,8 tys. zł 111,9 tys. zł 3,4 mln zł 26,6 tys. zł 6,2 mln zł 6,8 mln zł 2,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 62043 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003